FTTH – optické připojení až domů gigabitovou rychlostí komunikujte už dnes

+420257090363

co je FTTH

FTTH (Fiber to the Home) znamená optické vlákno až do domácnosti. Přenos signálu v síti FTTH je nejrychlejší technologií proti dosavadním metalickým vedením. Pro všechny uživatele poskytne vyšší rychlost přenosu a kvalitnější internet, televizi, gaming, dálkové řízení a odečet dat.

Získate nejrychlejší připojení k poskytovaným službám (v první etapě zcela zdarma). Zřízením přípojky do domu se připravíte na budoucnost a zvýšíte tím hodnotu Vaší nemovitosti. Přenos po optických vláknech je novým způsobem šíření informací v telekomunikačních sítích. Elektrický signál nesoucí informace se převádí na světlo, které se pak přenáší na kilometrové vzdálenosti optickým vláknem v kabelu. Vlákna tloušťky 125 mikronů jsou vyrobena z velmi čistého skla. Výhody spočívají ve velké rychlosti přenosu signálu (téměř rychlost světla) s minimálním zkreslením.

možnosti instalace

  1. do domu (optimální připojení, nyní zdarma)
  2. na dům (příprava pro budoucí připojení, zdarma)
  3. na hranici pozemku (příprava pro budoucí připojení, které bude zpoplatněno)


více v médiích
poskytovatel
wikipedia
T-mobile – O výhodách optické sítě také na stránkách.

Zřízení přípojky do domu
  • je zcela zdarma
  • zvyšuje hodnotu nemovitosti
  • nezavazuje k odběru nových služeb
  • umožní kvalitativně lepší telekomunikační služby

o nás

Služby na českém trhu nabízíme od roku 1992. Věnujeme se především výstavbě telekomunikacích sítí pro operátory (především T–Mobile), instituce veřejné zprávy a korporace. Zaměřujeme se na přístupové a páteřní sítě. Máme praxi v realizaci sítí v městských celcích nebo památkově chráněných oblastech.

reference

Jsme držiteli certifikátů kvality:

ISO 27001:2013 projektování, výstavba, údržba a servis optických sítí, včetně liniových staveb.
ISO 9001:2001 systém řízení jakosti
ISO 14001:2005 systém řízení ochrany životního prostředí
OHSAS 18001:2008 managment bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ISO 10006:2003 systém projektového řízení organizace
Osvědčení NBÚ pro nakládání s utajovanými skutečnostmi kategorie DŮVĚRNÉ
Autorizace pro živnost Montáž a údržba a servis telekomunikačních systémů


FTTH Hořice

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. bude realizovat v Hořicích celoměstskou výstavbu širokopásmové telekomunikační sítě – optické sítě FTTH. Pro všechny uživatele perspektivně přinese kvalitativně vyšší užitnou hodnotu, propojení optickým vláknem až do domu k účastníkovi umožní nejkvalitnější připojení nové generace internetu, IPTV-televizní vysílání po internetu, přenos telematických dat, atd.

Pro perspektivní optické připojení je nezbytný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním potřebné technologie (trasa optického vedení, malý optický rozvaděč).  Součástí souhlasu je upřesnění vstupu čí umístění v budově. V rámci celoplošné výstavby v této fázi bude příprava a zřízení individuální přípojky pro účastníka zdarma a nezavazuje k budoucímu objednání nebo odběru služeb.

Vyprojektováním celé optické sítě včetně vyřizování st.povolení a souhlasů vlastníků nemovitostí je pověřena společnost S com s.r.o. www.scom.cz

Ve věci dodání písemného souhlasu (viz. připojený formulář) je možné se obracet přímo na spolupracovníka zastupujícího realizátora resp. S com v dané lokalitě města Hořice. Pracovník který Vás kontaktuje a který zajišťuje shromáždění formulářů vyjádření oslovených vlastníků může  odpovědět na Vaše dotazy ve věci řešení realizace a upřesnění nejasností. Přiložený formulář o zřízení optické přípojky na Vaší nemovitosti či hraně pozemku prosím vyplňte a předejte buď našemu pracovníkovi nebo jej můžete předat v kanceláři UNIQA pojišťovny Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 156 (pod služebnou Policie).

Kontakt na spolupracující akviziční firmu Greycom s.r.o.  www.greycom.cz zajišťující vyjádření souhlasu vlastníků nemovitostí v Hořicích:
Kontaktní osoba: Dagmar Šedová,  +420 721 659 605, dagmar.sedova@greycom.cz

ke stažení

Informační dopis (docx) (pdf)
Často kladené otázky (pdf)
Formulář souhlasu (docx) (pdf)


kontakty

S com s.r.o. – sídlo společnosti
Františka Diviše 1534/5
104 00 Praha 10, Uhříněves
Česká republika

IČ: 25668901
DIČ: CZ25668901
Datová schránka: 9pbsbx3

E-mail: scom@scom.cz
Tel: +420 257 090 311
GSM: +420 603 422 551

projekt FTTH Hořice

E-mail: horice@scom.cz
+420 257 090 365